Blue Flower

Порядки оказания медицинской помощи населению Российской Федерации можно посмотреть здесь: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii